Farklı afazi türlerinde agrafia

Yetişkinlerde edinilmiş disgrafi (veya agrafi), yazma yeteneğinin kısmen veya tamamen kaybedilmesidir. Genellikle beyin hasarı (felç, kafa travması) sonrasında ortaya çıkar [...]