La gelişimsel disleksi hız ve doğrulukta okuma güçlüğü ile kendini gösteren özel bir öğrenme bozukluğudur (ÖÖB). En ağır vakalarda, zorluk okuryazarlığın ilk aşamalarından ortaya çıkar ayrıca yazmayı ve hesaplamayı da içerebilir.

Disleksi üzerine hem nedenlerini hem de erken göstergelerini belirlemeye çalışmak hem de bu sorunların kapsamını azaltmak için en uygun stratejileri bulmak için birçok çalışma yapılmıştır. Giderek daha fazla çalışılan bir alan, güçlendirme yolları. Geliştirme kursları, bu durumda okuma hızını ve metnin anlaşılmasını artırmayı amaçlayan kısa süreli yoğun müdahalelerdir.

Bianca Dos ve Simone Capellini [1] tarafından Haziran 2020'de yürütülen çalışma faaliyetler hızlı adlandırma. Üçüncü sınıftan beşinci sınıfa kadar (5-8 yaş), disleksi tanısı olan hem erkek hem de kız beş öğrenci seçildi. Tüm öğrencilere verildi:

 • Dilbilimsel ve okuma testleri: kelimelerin, hecelerin ve seslerin değil kelimelerin okunması
 • Yazılı anlama testi: 8 çoktan seçmeli sorudan oluşan pasaj
 • Hızlı adlandırma testi: harfler, renkler, sayılar ve nesneler içeren dört uyaran tablosu

Kurs toplam 10 oturuma bölündü:

 • 2 ilk değerlendirme oturumu
 • 6 seans etkili güçlendirme
 • 2 final değerlendirme oturumu

Tedavinin etkinliği, Jacobson ve Truax yöntemi. Sonuçlar aşağıdaki testlerde önemli gelişmeler gösterdi:

 • kimlik
 • Metafonoloji
 • Kelimelerin tekrarı
 • Kelimeleri değil kelimeleri okuma
 • anlayış
 • Hızlı adlandırma

Cesaret verici sonuçlara rağmen araştırmanın örneklem büyüklüğü gibi önemli sınırlılıkları olduğu vurgulanmalıdır. Bununla birlikte, ilk sonuçların cesaret verici olduğu söylenebilir, ön ve son testlerin daha uzak olduğu, daha fazla sayıda denek kullanılarak yapılan çalışmalar beklenmektedir.

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın